Friendship Song (ft. Nicki Minaj) – SNL

GIRL POWER!!!

Women (Tina Fey, Aidy Bryant, Kate McKinnon, Nicki Minaj) come to each other’s aid.

#SNL #SNL43

Tagged with: